rhy.fi
Etusivu

Tervetuloa Inarin hirviyhteisluvan sivuille!

 

Hirvenmetsästyskausi 2019-2020 on nyt luvan osaltakin päätetty!

Kiitokset osakkaille lupamaksujen aikataulun mukaisesta suorittamisesta!

Keväällä Maaliskuussa järjestetään seuraavaa metsästyskautta ajatellen
Inarin hirviyhteisluvan valtuutuskokous (tarkempi aikataulu Maaliskuun alussa).
Jos teillä on tiedossa uusia osakkaita (seuroja/pyyntiporukoita informoikaa myös
heitä kokouksen järjestämisestä!)

Tulevaa hirvenmetsästyskautta varten tarkastakaa kaikki jo olevat vuokrasopimuksenne
ja uudet vuokrasopimukset! Toivon mukaan ensikaudella ei jää tärkeitä hirvialueita
luvan ulkopuolelle pinta-ala määrityksen takia. Huomioikaa myös vesialueet, jotka erottavat pyyntialueen muista "varmoista" alueista (Ivalojoen vesialuevuokra!).
Toimittakaa tarkistetuista vuokrasopimuksista kopiot Maaliskuun kokoukseen tai viimeistään Huhtikuussa ampujaluetteloiden yhteydessä yhteisluvan hakijalle!

Kaatoprosentti yhteisluvassa; 41,5 % (luvat), 

Aikuiset hirvet; 462 kpl (5 kpl ihmisravinnoksi kelpaamattomia)
Vasat;              108 kpl (1 kpl ihmisravinnoksi kelpaamaton)

Kaksi vahingoittunutta vasaa lopetettu poliisiviranomaisen päätöksellä.
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua