rhy.fi
Etusivu

TERVETULOA 

Inarin riistanhoitoyhdistys on yksi Suomen 282:sta riistanhoitoyhdistyksestä. Yleensä yhdistyksen alue käsittää kunnan alueen ja näin on myös Inarin rhy:n kohdalla. Riistanhoitoyhdistyksen jäseniä ovat yksittäiset metsästäjät eli henkilöt, jotka ovat lunastaneet riistanhoitomaksun.

Riistanhoitoyhdistyksen jäsenyys muodostuu pääsääntöisesti henkilön kotipaikan mukaan. Lisäksi myös ulkopaikkakuntalaisella on mahdollisuus olla yhdistyksen jäsenenä, mikäli hänellä on alueella pysyvä metsästysoikeus tai vähintään vuoden pituinen metsästyslupa. Riistanhoitoyhdistyksen jäsenyys ei ole pakollinen.

Riistanhoitoyhdistykselle kuuluvat tehtävät:

* suorittaa metsästystä ja riistanhoitoa koskevaa koulutusta ja neuvontaa
* edistää riistanhoitoa
* suorittaa metsästyksen valvontaa 
* suorittaa muut sille säädetyt maa- ja metsätalousministeriön tai riistakeskuksen määräämät tehtävät

Riistanhoitoyhdistys on riistakeskuksen valvonnan ja ohjauksen alainen. Riistanhoitoyhdistyksen kokous valitsee hallituksen. Käytännön asioita hoitaa hallitus valitsemansa toiminnaohjaajan kanssa. Toiminnanohjaaja on työsuhteessa.

Riistanhoitoyhdistyksen tehtävänä on järjestää mm. ampumakokeita sekä metsästäjätutkintoja.

 Ohjeita sähköisestä hirvilupahausta Tiedotteet sivulla!!!

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua