rhy.fi
Tiedotteet


Vuoden 2020 ensimmäinen Metsästäjätutkintoon valmentava kurssi ja tutkinto järjestetään todennäköisesti viikolla 32 erityisjärjestelyin.


saamelaisalueen_koulutuskeskuksen_teurastamon_kayttomahdollisuus_metsastajille.pdf
eviran_ohje_16027_3_fi-luonnonvaraisen-riistan.pdf

 Sähköinen hirvieläinten lupahaku avautuu 3.4. osoite http://luvat.riista.fi 30.4. on viimeinen lupien jättöpäivä aluetoimistolle.

  https://riista.fi/hirvielainlupien-hakeminen-sahkoistyy/

  https://riista.fi/riistahallinto/sahkoinen-asiointi/

seis_supikoiran_etenemiselle_lapissa.pdfNyt myös Inarin rhy:n alueen hirvilupahakijoihin sovelletaan 10 miehen minimisääntöä.
Hirvilupahakijalla on oltava vähintään 10 ampujaa listallaan joista 6:lla ampujalla ei saa olla muuta hirvenmetsästys mahdollisuutta.


Riistalihan myynti, ohjeet:
ilmoitus_elintarvikehuoneisto_koti.doc

tarkastamattoman_luonnonvaraisen_riistan_lihankasittely_ja_myyntiin_toimittaminen.pdf
 


Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua